Welkom

Voorwoord

Stambomen

Biografieën

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact 


Kwartierstaat
van
Peter Michiel Clausman

Peter Michiel Clausman (geb. 1980)
Peter Michiel Clausman (geb. 1980)
 

 
I
 
1.Peter Michiel Clausman, geb. Utrecht 18.5.1980d, r.-k. ged. ald. 10.4.1988m.
 
II
 
2.drs. Petrus Hyronimus Maria Antonius Clausman, geb. Maartensdijk (U) 29.12.1947f, bioloog bij de Provincie Zuid-Holland, tr. Utrecht 3.3.1977d
3.dra. Annelette Jacoba Alice Obreen, geb. Leiden 31.3.1948p, lerares fysische geografie.
 
III
 
4.Petrus Henricus Clausman, geb. Utrecht 30.6.1923d, accountant, tr. Utrecht 3.4.1946d
5.Christina Aletta Maria Anthonia van Eeden, geb. Utrecht 11.5.1923d.
6.Mr. Hendrik Tjaard Obreen, geb. Heemstede 6.11.1905p, advocaat en procureur, archivaris bij de Provincie Friesland, tr. (1) Nijmegen 23.6.1930s Catharina Lycklama à Nijeholt,; tr. (2) Zaltbommel 3.7.1944p
7.Johanna Elisabeth van Langen, geb. Padang Boelang (Voorm. Nederl. Oost-Indië) 23.8.1912p, overl. Ferwerderadeel 16.9.1981p.
 
IV
 
8.Petrus Henricus Clausman, geb. Woerden 10.7.1886d, slager, meubelmaker (1920), standbouwer (omstr. 1930), stoffeerder (1935), verhuizer (1935), woningontsmetter (1944), overl. Amersfoort 9.1.1966p, tr. Utrecht 30.8.1917d
9.Petronella Mechtilda Lutters, geb. Utrecht 4.10.1887d, overl. ald. 7.6.1965d.
10.Petrus Wilhelmus Joseph van Eeden, geb. Noordwijk 23.6.1882p, inspecteur bij de verzekeringsmaatschappij RVS, overl. Utrecht 1.3.1950p, tr. Schoten (Haarlem) 18.5.1911p
11.Johanna Catharina Blaas, geb. Haarlem 12.1.1884p, overl. Maartensdijk (U) 4.5.1936p.
12.Mr. Herman Constant Obreen, geb. Leiden 5.5.1874p, secr. van de commissie voor de Handelspolitiek sinds 1907 en van die voor de Nederl. Z.-Afrikaanse Handel sinds 1908, buitengewoon lid van de Octrooiraad sinds 1911, overl. 's-Hertogenbosch 31.5.1941p, tr. 's-Gravenhage 18.4.1901p
13.Jkvr. Dodonéa Jacoba van Andringa de Kempenaer, geb. Ferwerderadeel 30.11.1875p, overl. Zaltbommel 15.10.1945.
14.Duncan van Langen, geb. Baarn 26.11.1874d, overl. Zaltbommel 6.12.1932p, tr. Delft 8.11.1910p
15.Aletta Elisabeth Gerardina Post-Uiterweer, geb. Delft 13.10.1884p, overl. Tietjerkeradeel 3.1.1976p.
 
V
 
16.Henricus Clausman, geb. Woerden 18.4.1842d, broodbakkersknecht (bedrijf vader), 1e officier van gezondheid (mogelijk bij strafgevangenis te Woerden), rijtuigverhuurder (1874), logementhouder (1880), exploitant v.e. sociëteit te Schiedam (1911-1915), overl. Utrecht 1.8.1920d, tr. Woerden 8.1.1880d
17.Wilhelmina Captein, geb. Bodegraven 15.5.1852d, logementhoudster, overl. Utrecht 24.3.1896d, tr. (1) Cornelis Vreeswijk, logementhouder.
18.Theodor Lutters, geb. Venraij 21.1.1854f, betonfabrikant, overl. Utrecht 7.12.1938f, tr. Venraij 9.8.1885s
19.Gertruda Johanna Crommentuijn, geb. Afferden (Bergen) 15.1.1855d, overl. Utrecht 17.2.1911f.
20.Gerardus van Eeden, geb. Voorhout 14.8.1849p, graanhandelaar, tr.
21.Sophia Elisabeth Zonneveld, geb. Noordwijk 2.6.1852p.
22.Johannes Wilhelmus Blaas, geb. Soest 29.5.1850d, broodbakker, spoorwegarbeider, werd na de tweede staking in 1903 ontslagen, koude bakker (na 1903), overl. Haarlem 10.1.1931f, tr.
23.Christina Aletta van Eindthoven, geb. Vianen, overl. Haarlem 4.6.1933f.
24.Mr. Herman Louis Adrien Obreen, geb. Leiden 27.1.1846, notaris te Leiden 1880, lid v.d. gemeenteraad, plaatsverv. kantonrechter, regent strafgevangenis, van het Jan de Latershof, rentmr. van het Michielshof enz, enz., overl. Nassau a/d Lahn 26.9.1891, tr. Utrecht 14.8.1873
25.Cornélie Marie de Heus, geb. Utrecht 16.6.1849, overl. Baarn 24.6.1894.
26.Jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaer, tr.
27.Sjoukje Jacoba Dodonéa Cats.
28.Karel Ferdinand van Langen, tr.
29.Petra Catharina Frederika de Jongh.
30.Pieter Abel Post-Uiterweer, geb. Schiedam 23.5.1851, tr.
31.Johanna Elisabeth Mouthaan, geb. Kralingen 13.5.1856.
 
VI
 
32.Johannes Henricus Clausman, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 10.10.1805, broodbakker, overl. Woerden 25.5.1875, tr. Hilversum 12.10.1830
33.Anna Elisabeth Pompe, geb. Hilversum 22.5.1812, overl. Woerden 23.2.1881.
34.Pieter Captein, bouwman, tr.
35.Cornelia Zijerveld, bouwvrouw.
36.Paulus Radbodus Lutters, geb. Helden 29.11.1823, overl. Venraij 9.3.1903, tr. omstr. 1851
37.Mechelina Francisca Beckers, geb. Venraij 17.12.1828, overl. ald. 5.3.1901.
38.Michiel Willem Crommentuijn, geb. Afferden (Bergen) 10.7.1820, landbouwer, overl. ald. 8.5.1898, tr. Bergen 16.10.1847
39.Petronella Raemaekers, geb. Afferden (Bergen) 10.10.1824, overl. ald. 2.1.1903.
40.Petrus van Eeden, geb. omstr. 1821, bouwman, tr.
41.Alida van Rijn.
42.Martinus Zonneveld, geb. omstr. 1817, landbouwer, tr.
43.Elisabeth Veen.
44.Steven Blaas, geb. omstr. 1810, tr.
45.Johanna Catharina Smit, geb. omstr. 1815.
46.Johannis van Eijndthoven, geb.(Noordwijk-Binnen) (04.09.1820)., tr. (Vianen 04.09.1840)
47.Maria Clasina Schamhart,
48.Mr. Herman Obreen, geb. Rotterdam 7.2.1810, maakte als Leids student de Tiendaagse Veldtocht mede, adv. Hooge Raad, secr.-ontv. van Alphen a/d Rijn 1836, notaris te Leiden 1837-1880, regent - later pres. van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Leiden, overl. 1880, tr. (1) Rotterdam 4.6.1834 Augustina Wilhelmina Gerhardina Besier, geb. Willemstad 22.10.1809, overl. Leiden 21.7.1840, dr. van Jacob Arnout Besier en Johanna Wilhelmina van Oldenborgh, tr. (2) Vreeland 24.2.1842
49.Adriana Louisa Petronella Nobel, geb. Amsterdam 21.11.1807, overl. Leiden 12.3.1884.
50.Willem Hendrik de Heus, tr.
51.Sophie Antoinette de Bruyn.
 
VII
 
64.Nicolaas Clausman, geb. omstr. 1762, winkelier, overl. Wijk bij Duurstede 13.5.1817, tr (1) N.N., tr(2) Wijk bij Duurstede 16.9.1803
65.Johanna (Jannigje) van Rossum, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 29.4.1775, tr. (2) Wijk bij Duurstede 4.2.1819 Reinier van Nintel, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 3.6.1798, schoenmaker, zn. van Arie van Nintel en Anna Maria Brands.
66.Henricus Pompe, geb. Culemborg 13.4.1773, broodbakker te Hilversum, overl. ald. 14.2.1838, tr. Hilversum 20.10.1805
67.Catharina Haafakker, geb. Hilversum omstr. 1885, overl. ald. 1.7.1855.
72.Christiaan Lutters, geb. Deurne 22.11.1783, overl. Helden 11.9.1849, tr. Helden 30.4.1821
73.Joanna Rutten, geb. Helden 31.1.1799.
76.Gerard Jan Crommentuijn, geb. Helden omstr. 1786, notaris, overl. Bergen 1.12.1826, tr.
77.Johanna Gertrudis Schraven.
96.Herman Obreen, geb. Rotterdam 14.3.1768, schepen van de ambachtsheerlijkheid Breukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, ontv. van de extra-ord. verponding te Rotterdam, overl. Rotterdam 22.3.1815, tr. (1) Caroline Christine Elisabeth Baronin von Brun, tr. (2) Cornelia Brethouwer, tr. (3) Rotterdam 3.8.1807
97.Elisabeth Henriëtta Costerman, geb. Rotterdam 29.3.1784, overl. Leiden 12.4.1841.
98.Pieter Nobel, tr.
99.Angélique Slicher.
 
VIII
 
130.Henricus (Hendrik) van Rossum, overl. tijdens de vierde Engelse oorlog aan boord van 's-Lands Fregat van Oorlog "Jason" onder kapitein J. Sels 27.9.1782, tr. Wijk bij Duurstede 5.5.1773
131.Maria van Someren, geb. omstr. 1737, overl. Wijk bij Duurstede 11.4.1832, tr. (2) Sijmen van Straten.
132.Wilhelmus Pompe, tr. Culemborg 3.6.1760
133.Anna Elisabeth van Stigt.
134.Cornelis Haafakker, tr.
135.Cornelia de Lee
144.Wilhelmus Lutters, r.-k. ged. Deurne 6.9.1755, landbouwer, overl. 29.9.1830, tr. Deurne 23.7.1780
145.Anna Maria Melis.
152.Michiel Crommentuijn, tr.
153.Christina Verhaagh.
192.Adriaan Johan Obreen, ged. Rotterdam 15.7.1736, comm. van het Zeegerecht en van de Kamer van Assurantie (1765), van het Waterrecht (1766), schepen van Rotterdam (1782,'83), kap. van de burgerij (1782-1785), overl. ald. 16.3.1793, tr. Rotterdam 17.10.1764
193.Sara Hermina van IJzendoorn.
194.Gerrit Costerman, tr.
195.Johanna Maria Nozeman.
 
IX
 
262.Willem van Someren, tr.
263.Jannetje van Hellestein.
288.Godefridus Lutters, tr. Deurne 23.7.1751
289.Wilhelmina van Dueren.
384.Johannes Obreen, geb. Rotterdam 6.1.1693, secr. van de Ed. Hove en Hoge Vierschaar van Schieland, schout van de ambachtsheerlijkheid Beukelsdijk en Oost- en West-Blommersdijk, notaris te Rotterdam, overl. Rotterdam 18.12.1759, tr. ald. 29.10.1727
385.Willemina Hartman.
386.Herman IJzendoorn, tr.
387.Sara 's Jacob.
 
X
 
578.Arnoldus van Dueren.
770.Jan Hartman, tr.
771.Anna van den Honert.