Welkom

Voorwoord

Stambomen
Clausman
Crommentuijn
Obreen

Biografieën

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact
 


Stamboom van Daniel O'Brien
tot
Hendrik Tjaard Obreen


Hendrik Tjaard 1979
Hendrik Tjaard Obreen, Harsta State 1979

I.

Daniel Obreen, geb. Limmerick, komt 1588b als militair met de hulptroepen van Leicester naar de Nederlanden, overl. vóór 1645b, tr. (1) Emmerik 25.5.1618b in de rk Martinikerk Helen Barry (of Barriett), geb. Cork, tr. (2) 1625b Suzanna Jans.

II

Jan Danielszn. Obreen, samen met zijn moeder vermeld in akte 16.7.1645b notaris G. Mannus te 's-Gravenhage, kleermaker blijkens akte 5.11.1649b notaris G.S. van Oldersum en akte 24.2.1667b notaris D. van Schoonerwoerd, tr. 's-Gravenhage 19.4.1648b Janneke Ottensdr,, geb. Haaften.

III

Otto Obreen, geb. 's-Gravenhage 4.12.1658b, ged. ald. Nieuwe Kerk 9.3.1659b, vestigde zich in 1688b in Rotterdam, kapitein (met rang van hoofdofficier) van een van de grote zeevarende Staatsjachten (1699), overl. Rotterdam 15.8.1740b, tr. Bergen op Zoom 14.10.1687b Anna Swrijters, ged. Bergen op Zoom, overl. Rotterdam 1712b, dr. van Anthonie Swrijters en Adriana de Clerq.

IV

Johannes Obreen, geb. Rotterdam 6.1.1693b, ged. ald. 11.1.1693b, secr. van de Ed. Hove en Hoge Vierschaar van Schieland, schout van de ambachtsheerlijkheid Beukelsdijk en Oost- en West Blommersdijk, notaris te Rotterdam, overl. Rotterdam 18.12.1759b, tr. ald. 29.10.1727b Willemina Hartman, geb. Rotterdam 24.2.1707b, overl. ald. 20.11.1762b, dr. van Jan Hartman en Anna van den Honert.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geb. Rotterdam 15.12.1731b, ged. ald. 1.1.1732b, overl. Rotterdam 25.12.1817b.
 2. Adriaan Johan, volgt V.

V

Adriaan Johan Obreen, ged. Rotterdam 15.7.1736b, comm. van het Zeegerecht en van de Kamer van Assurantie (1765), van het Waterrecht (1766), schepen van Rotterdam (1782,'83), kap. van de burgerij (1782-1785), overl. Rotterdam 16.3.1793b, tr. ald. 17.10.1764b Sara Hermina van IJzendoorn, geb. Rotterdam 22.9.1743b, ged. ald. 26.9.1743b, overl. Rotterdam 1.1.1771b, dr. van Herman van IJzendoorn en Sara 's Jacob.

VI

Herman Obreen, geb. Rotterdam 14.3.1768b, ged. ald. 20.3.1768b, schepen van de ambachtsheerlijkheid Beukelsdijk, Oost- en West Blommersdijk, ontv. van de extra-ord. verponding te Rotterdam, overl. Rotterdam 22.3.1815b, tr. (1) Caroline Christine Elisabeth Baronin von Brun, tr. (2) Cornelia Brethouwer, tr. (3) Rotterdam 3.8.1807b Elisabeth Henrietta Costerman, geb. Rotterdam 29.3.1784b, ged. ald. 11.4.1784b, overl. Leiden 12.4.1841b, dr. van Gerrit Costerman en Johanna Maria Nozeman.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geb. Rotterdam 21.9.1808b, ged. ald. 9.10.1808b, overl. Arnhem 25.2.1883b.
 2. Herman, volgt VII

VII

Mr. Herman Obreen, geb. Rotterdam 7.2.1810b, ged. ald. Walekerk 18.3.1810b, maakte (1831) als Leids student de Tiendaagse Veldtocht mee, adv. Hoge Raad, secr.-ontv. van Alphen a/d Rijn (1836), notaris te Leiden (1837-1880), regent en later pres. van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Leiden, tr. (1) Rotterdam 4.6.1834b Augustina Wilhelmina Gerhardina Besier, geb. Willemstad 22.10.1809b, overl. Leiden 21.7.1840b, dr. van Jacob Arnout Besier en Johanna Wilhelmina van Oldenborgh, tr. (2) Vreeland 24.2.1842b Adriana Louisa Petronella Nobel, geb. Amsterdam 21.11.1807b, overl. Leiden 12.3.1884b, dr. van Pieter Nobel en Ang‚lique Slicher.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacques Arnould, geb. Leiden 30.11.1838b, overl. ald. 29.1.1877b.
 2. Uit het tweede huwelijk:

 3. Herman Louis Adrien, volgt VIII

VIII

Mr. Herman Louis Adrien Obreen, geb. Leiden 27.1.1846b, notaris te Leiden (1880), gemeenteraadslid, plaatsverv. kantonrechter, regent strafgevangenis, regent Jan de Latershof, rentmr. Michielshof, overl. Nassau a/d Lahn 26.9.1891b, tr. Utrecht Corn‚lie Marie de Heus, geb. Utrecht 16.6.1849b, overl. Baarn 24.6.1894b, dr. van Willem Hendrik de Heus en Sophie Antoinette de Bruyn.
UIt dit huwelijk:

 1. Herman Constant, volgt IX
 2. Henri Guillaume Arnoud Obreen, geb. Leiden 12.7.1878b.

IX

Mr. Herman Constant Obreen, geb. Leiden 5.5.1874p, secr. commissie voor de Handelspolitiek sinds 1907, secr. comm. voor de Nederl. Zuid Afrikaanse Handel sinds 1908, buitengewoon lid van de Octrooiraad sinds 1911, overl. 's-Hertogenbosch 31.5.1941p, tr. 's-Gravenhage 18.4.1901p Jkvr. Dodon‚a Jacoba van Andringa de Kempenaer, geb. Ferwerderadeel 30.11.1875p, overl. Zaltbommel 15.10.1945p, dr. van Jhr. Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaer en Sjoukje Jacoba Dodon‚a Cats. Uit dit huwelijk:

 1. Herman Louis Adriaan, geb. Heemstede 26.1.1902d.
 2. Hendrik Tjaard, volgt X

X

Mr. Hendrik Tjaard Obreen, geb. Heemstede 6.11.1905p, advocaat en proc te (?), archivaris van de provincie Friesland (vanaf 1950?), tr. (1) Nijmegen 23.6.1930b Catharina Lycklama … Nijeholt, geb. Nijmegen 19.10.1905b, dr. van Hector Jacob Lyclama … Nijeholt, (beroep?) en Cornelia Adriana Hendrika Tabingh Suermondt, scheidde v¢¢r 1944, tr. (2) Almkerk 10.7.1944p Johanna Elisabeth van Langen, geb. Padang Boelang, Medan, Nederlands-Indi‰ 23.8.1912p, overl. Ferwerderadeel 16.9.1981p, dr. van Duncan van Langen, (beroep?) en Aletta Elisabeth Gerardina Post Uiterweer.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Herman Constant, geb. Nijmegen 9.7.1931s, (beroep?), tr. Heerlen 28.12.1965s Helena Anna Geertruida Wilhelmina Bos, geb. Surakarta, Java, Nederlands-Indi‰ 27.6.1937s, dr. van Tijmen Bos, (beroep?) en Johanna Gertrud Cohnen.
 2. Uit het tweede huwelijk:

 3. Duncan Jan, geb. Veldhoven 3.5.1945s, graficus, kunstschilder, ongehuwd.
 4. Brendan, geb. Leiden 20.9.1946s, (beroep?)tr. (plaats?) (datum) Catharina Boersma, geb. (plaats?) (datum), dr. van (naam? Boersma), (beroep?) en (naam moeder?).
 5. drs. Annelette Jacoba Alice, geb. Leiden 31.3.1948s, lerares middelbaar onderwijs, tr. Utrecht 3.3.1977d drs. Petrus Hyronimus Maria Antonius Clausman, geb. Maartensdijk (U) 29.12.1947f, bioloog bij de provincie Zuid-Holland, zn. van Petrus Henricus Clausman, accountant en Christina Aletta Maria Anthonia van Eeden.