Welkom

Voorwoord

Stambomen

Biografieën
Nicolaas en Jannigje
Willem Joseph
Joannes en Anna
Henricus en Wilhelmina
Willem en Dirkje
Piet en Nel
Peet en Tine
Ad en Jo
Johannes Nicolaas Ignatius
Jeroen en Su

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact
 


I
Nicolaas Clausman
en
Joanna (Jannigje) van RossumUit de overlijdensakte van Nicolaas van 13 mei 1817 blijkt dat hij gestorven is op de leeftijd van 55 jaar, hij moet dus rond 1762 geboren zijn. Zijn naam komt niet voor in het r.-k. doopregister uit die tijd van Wijk bij Duurstede. Nicolaas lijkt duidelijk van Duitse afkomst en waarschijnlijk is hij ook daar geboren. (In de huwelijksakte van zijn huwelijk met Jannigje staat dat hij is geboren in Neder Ottenrot in den Elsas, dat is waarschijnlijk het hedendaagse Ottrot dat in 1858 is ontstaan uit de fusie van Ottrot-le-Bas en Ottrot-le-haut in het plaatselijk dialect UNDER OTTROTT en OWER OTTROTT JC) Ik heb namelijk geen sporen kunnen vinden van het gebruik van de familienaam in Nederland vr die van Nicolaas, terwijl ik alle gevonden naamgenoten tot afstammeling van Nicolaas heb kunnen herleiden, met uitzondering van Willem Joseph (IIa). Op akten van de burgerlijke stand uit 1814 en 1816 ondertekent Nicolaas met dubbel 'n', zijn dochter Maria Francesca trouwt met een Duitse immigrant. Zowel zij als haar oudere zuster Joanna Maria blijven de dubbele 'n' voeren.
 
Jannigje van Rossum werd op 29.4.1775 gedoopt volgens het r.-k. doopregister Wijk bij Duurstede als kind uit het gezin van Henricus van Rossum en Maria van Someren. Zij wordt ingeschreven onder de naam Joanna. Bij de doop is Joanna van Someren getuige, kennelijk werd de boreling naar deze vrouw vernoemd. Volgens verklaring in een akte van 4 februari 1817 is Jannigje, dan op 41jarige leefdtijd, de schrijfkunst nog niet machtig. Het huwelijk tussen Nicolaas en Joanna staat geregistreerd op 16 september 1803 in het r.-k. huwelijksregister 1780-1817 van Wijk bij Duurstede. Achter de naam van Nicolaas is "vid" vermeld, hetgeen aangeeft dat hij op dat moment weduwnaar was. Zijn achternaam werd als "Crausmann" ingeschreven, mogelijk een indicatie dat Nicolaas voor de betreffende geestelijke een vreemdeling, althans geen lid van de parochie was. Op diverse akten wordt als beroep van zowel Nicolaas, Joanna als hun volwassen dochters "winkelier(ster)" vermeld. Een nadere detaillering ontbreekt. Het is in ieder geval duidelijk dat Nicolaas een winkel had en dat Joanna deze zaak na zijn dood heeft voortgezet. Vermoedelijk betrof het een slijterij, gevestigd aan de Markt te Wijk bij Duurstede. Dit zou kunnen blijken uit een aantal feiten, welke uit diverse akten zijn af te lezen. Zo hertrouwde Joanna, bijna twee jaar na het overlijden van Nicolaas, op 4 februari 1819 met de schoenmaker Reinier van Nintel, Joanna is dan 43 jaar, Reinier nog geen 21. Reinier doet, kort na zijn huwelijk, op 21 maart 1919 aangifte van het overlijden van zijn stiefdochter Jannigje en geeft als beroep schoenmaker op. Als hij op 31 oktober 1828 het overlijden van zijn stiefdochter Wilhelmina aangeeft is zijn beroep slijter geworden.