Welkom

Voorwoord

Stambomen

Biografieën
Nicolaas en Jannigje
Willem Joseph
Joannes en Anna
Henricus en Wilhelmina
Willem en Dirkje
Piet en Nel
Peet en Tine
Ad en Jo
Johannes Nicolaas Ignatius
Jeroen en Su

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact
 


Vc
Johannes Nicolaas Ignatius Clausman


Jeugdjaren

Johannes werd geboren te 's-Gravenhage op 8.10.1894 's morgens 7 uur als eerste kind in het gezin van Nicolaas Johannes Lambertus Clausman en Barendina Rijnders. Hij trad als beroepsmatroos in dienst bij de Koninklijke Nederlandse Marine en wel als stoker-olieman. De exacte datum hiervan is niet bekend. Volgens een uittreksel uit het stamboek, opgegeven door het Ministerie van Defensie was zijn staat van dienst als volgt:
 

27 feb 1914 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Wachtschip Willemsoord.
28 jul 1919 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Koningin Regentes.
16 aug 1919 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Schorpioen.
21 apr 1920 Tijdelijk geplaatst aan boord van Hr.Ms. Hydra.
27 aug 1920 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Wachtschip Vlissingen en tewerkgesteld aan boord van Hr.Ms. Z 8.
12 jan 1921 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Z 2.
28 feb 1921 Bevorderd tot korporaal machinist der tweede klasse.
29 juli 1921 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Cornelis Drebbel.
19 jun 1922 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. K VIII.
1 dec 1922 Geplaatst aan boord van Hr.Ms. Cornelis Drebbel.
17 feb 1923 Met m.s. Grotius vertrokken naar het voormalig Nederlands Oost-IndiČ.
23 mrt 1923 Aankomst aldaar.
8 okt 1934 Eervol ontslag op verzoek in het voormalig Nederlands Oost- IndiČ wegens langdurige dienst.


Na zijn diensttijd vertrok Johannes, als emigrant op een onbekende datum naar Durban in Zuid-Afrika. Blijkens een potloodaantekening op een van de persoonskaartjes in het persoonsdossier van de Marine was hij gehuwd met een inlandse vrouw, waarmede niets anders bedoeld kan zijn dan een vrouw van Indonesische orgine. Uit deze administratieve handeling blijkt dat men bij de Marine dit huwelijk als een bagatel beschouwde. Nog de naam van de vrouw nog enige datum die met haar identiteit of met het huwelijk verband houdt zijn in het dossier aangetekend. Over kinderen is ook niets terug te vinden.