Welkom

Voorwoord

Stambomen
Clausman
Crommentuijn
Obreen

Biografieën

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact
 


Parenteel van Gerard Jan Crommentuijn

I

Gerard Jan Crommentuijn, geb. Helden omstr. 1876, notaris, overl. Bergen 1.12.1826d, zn. van Michiel Crommentuijn en Christina Verhaagh, tr. Johanna Gertrudis Schraven, overl. 11.12.1840.
Uit dit huwelijk:

 1. Sibertus Reinerus Hubertus, geb. Bergen 21.6.1818d, overl. ald. 11.12.1830d.
 2. Michiel Willem, volgt II.
 3. Sibilla Wilhelmina Hubertina, geb. Bergen 30.7.1822d, tr. Bergen 20.2.1843d Joseph Arnold Hubert Rousseau, geb. omstr. 1811, zn. van Jan Baptist Allard Rousseau, heelmeester en Maria Catharina Paris.
 4. Antonetta Aldegonda Hubertina, geb. Bergen 11.10.1824d.

II

Michiel Willem Crommentuijn, geb. Bergen 10.7.1820d, landbouwer, overl. ald. 8.5.1898d, tr. Bergen 16.10.1847d Petronella Raemaekers, geb. Bergen 10.10.1824, overl. ald. 2.1.1903, dr. van Willem Raemaekers en Aldegonda Kurvers.
Uit dit huwelijk:

 1. Huberdina Gertruda Wilhelmina, geb. Bergen 30.3.1848d, overl. ald. 29.4.1848d.
 2. Gerardus Johannes, geb. Bergen 30.3.1849d, overl. ald. 24.5.1849d.
 3. Josephus Hubertus, volgt IIIa.
 4. Wilhelmus Hubertus, geb. Bergen 1.10.1852d, bakker, overl. ald. 26.2.1885d, bleef ongehuwd.
 5. Gertruda Johanna, geb. Bergen 15.1.1855d, overl. Utrecht 17.2.1911f, tr. Venraij 9.8.1885 Theodor Lutters, geb. Venraij 21.1.1854f, betonfabrikant, overl. Utrecht 7.12.1938d, zn. van Paulus Radbodus Lutters en Mechelina Francisca Beckers. Theodor tr. (2) Utrecht Hendrika Stefana Peer.
 6. Antonetta Hubertina, geb. Bergen 21.1.1857d, overl. ald. 10.1.1900d, tr. Bergen 30.6.1882d Peter Antoon Raeijmakers, geb. Bergen omstr. 1857, schoenmaker, zn. van Gerardus Raeijmakers, schoenmaker en Hendrica Nissem.
 7. Henricus Damianus, volgt IIIb.
 8. Maria Huberdina, geb. Bergen 23.1.1863d, tr. Franciscus Lutters, geb. Venraij 4.4.1858, betonfabrikant, overl. Utrecht 10.8.1938, zn. van Paulus Radbodus Lutters en Mechelina Francisca Beckers.

IIIa

Jozef Hubertus Crommentuijn, geb. Bergen 9.4.1850d, bakker, tr. Cornelia Petronella Martens, geb. Oeffelt 6.4.1857f, overl. Bergen 6.3.1923f.
Uit dit huwelijk:

 1. Mathilda Petronella, geb. Bergen 24.8.1892, overl. Nijmegen 28.8.1929, tr. Bergen 11.8.1921 Gerardus Franciscus Beerkens, geb. Grubbenvorst 19.4.1889, molenaar en kruidenier, overl. Nijmegen 19.8.1957, zn. van Joannes Wijnandus Beerkens en Maria Petronella Gertruda Stappers. Gerardus tr. (2) Bergen 23.11.1931 Maria Hendrika Catharina Peters, geb. Hommersom (Dld) 27.2.1890.
 2. Catharina Petronella, geb. Bergen 5.1.1894, overl. ald. 10.2.1894.
 3. Petrus Gerardus, volgt IVa.
  1. IIIb

   Henricus Damianus Crommentuijn, geb. Bergen 1.12.1858, brievengaarder, overl. ald. 30.3.1942, tr. Bergen 19.11.1900 Elisabeth Gertrudis Maria Pia Clevers, geb. Bergen 11.6.1871, overl. ald. 16.2.1941.
   Uit dit huwelijk:

   1. Petrus Henricus Maria, volgt IVb.

   IVa

   IVa.   Petrus Gerardus Crommentuijn, geb. Bergen 24.7.1897, bakker, overl. Boxmeer 30.9.1965, tr. (2) Bergen 29.10.1942 Maria Agatha Stappers, geb. Grubbenvorst 7.4.1899, tr. (1) Bergen 2.7.1925 Maria Theodora Beerkens, geb. Grubbenvorst 27.5.1898, overl. Gennep 13.8.1941.
   Uit dit huwelijk:
   1. Petronella Josepha Cornelia, geb. Bergen 10.2.1926, overl. ald. 11.2.1926.
   2. Josephus Victor Mathilda, geb. Bergen11.5.1927.
   3. Petronella Anna Francisca, geb. Bergen 31.5.1928.
   4. Franciscus Wijnandus Marie, geb. Bergen 29.8.1929.
   5. Gertrudis Cornelia Hendrica, geb. Bergen 20.10.1930.
   6. Victor Franciscus Maria, geb. Bergen 21.3.1932, tr. 8.2.1962 C.J.J. Martens.
   7. Wijnandus Michael Gertrudis, geb. Bergen 30.6.1933, tr. 12.4.1962 M.J. Jacobs.

   VIb

   Petrus Henricus Maria Crommentuijn, geb. Bergen 9.5.1909, kapper, tr. 27.3.1941 A.M.C. Hansen