Welkom

Voorwoord

Stambomen
Clausman
Crommentuijn
Obreen

Biografieën

Kwartierstaat
Peter Michiel

Bronnen

Overig

Contact
 


Parenteel van Nicolaas Clausman

I.

Nicolaas Clausman, geb. omstr. 1762d, winkelier, overl. Wijk bij Duurstede 13.5.1817d, tr. (1) N.N., tr. (2) Wijk bij Duurstede 16.9.1803a Joanna van Rossum, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 29.4.1775a, winkelierster, dr. van Henricus van Rossum en Maria van Someren. Joanna tr. (2) Wijk bij Duurstede 4.2.1819d Reinier van Nintel, ged. Wijk bij Duurstede 3.6.1798a, schoenmaker, zn. van Arie van Nintel, schoenmaker en Anna Maria Brands.
Mogelijk uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Joseph, volgt IIa.

 2. Uit het tweede huwelijk:

 3. Joanna Maria, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 31.12.1803a, winkelierster, overl. ald. 24.6.1875d, tr. (1) ald. 10.6.1835d Hermanus van Oostrum, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 16.3.1801a, overl. ald. 2.11.1846a, zn. van Hendrik van Oostrum en Cornelia van Agthoven, tr. (2) ald. 23.4.1850d Joannes de Kleijn, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 13.2.1809a, kuiper, zn. van Gerardus de Kleijn en Maria Catharina Revers.
 4. Joannes Henricus, volgt IIb.
 5. Nicolaas, volgt IIc.
 6. Maria Francesca, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 3.8.1811a, winkelierster, overl. ald. 18.2.1884d, tr. ald. 31.5.1855d Bernardus Wilhelmus Duetz, geb. Gescher (Pruisen) omstr. 1823d, winkelier, zn. van Bernard Duetz en Sibille Hinricher.
 7. Wilhelmina Sibila, geb. Wijk bij Duurstede 5.1.1814d, r.-k. ged. ald. 6.1.1814a, overl. ald. 30.10.1828d.
 8. Johanna Gertruida, geb. Wijk bij Duurstede 8.2.1816d, overl. ald. 20.3.1819d.

IIa.

Willem Joseph Clausman, was getuige bij de doop van Wilhelmina Sibila Clausman 6.1.1814a.

IIb.

Joannes Henricus Clausman, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 10.10.1805a, broodbakker te Woerden, overl. Woerden 24.5.1875d, tr. Hilversum 12.10.1830a Anna Elisabeth Pompe, geb. Hilversum 22.5.1812d, overl. Woerden 23.2.1881d, dr. van Henricus Pompe, broodbakker en Catharina Haafakker.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas, volgt IIIa.
 2. Catharina Maria, geb. Woerden 27.10.1832d, overl. Cothen 23.6.1897a, tr. Woerden 21.4.1868d Johannes Damen, geb. Langbroek 6.1.1830a, koopman, weduwnr. van Maria Margarita van Zijl, zn. van Willem Sander Damen en Wilhelmina Kronenburg.
 3. Joanna Sebilla, geb. Woerden 29.4.1834d, overl. Schiedam 2.8.1894d, tr. Woerden 22.8.1871d Johannes van der Veer, geb. Leiden omstr. 1836d, boekhouder, zn. van Pieter van der Veer en Catharina van Steijn.
 4. Henrica Cornelia, geb. Woerden 20.5.1836d, overl. ald. 6.10.1859d.
 5. Maria Francisca, geb. Woerden 21.8.1837d, overl. ald. 18.9.1837d.
 6. Cornelia Henrica, geb. Woerden 28.8.1838d, overl. ald. 30.8.1838d.
 7. Cornelia Henrica, geb. Woerden 23.10.1839d, overl. ald. 14.5.1840d.
 8. Engelbertha, geb. Woerden 25.12.1840d, tr. Woerden 31.1.1871d Jacob Tenholter, geb. Nieder-Elten (Pruisen) 25.7.1830d, broodbakker, weduwnr. van Adriana Alijda Ponsen, zn. van Anton Tenholter en Helena Vreeden.
 9. Henricus, volgt IIIb.
 10. Wilhelmus Petrus, volgt IIIc.
 11. Henrica Joanna, geb. Woerden 26.4.1848d, overl. ald. 14.9.1848d.
 12. Johannes Nicolaas, volgt IIId.

IIc.

Nicolaas Clausman, r.-k. ged. Wijk bij Duurstede 14.1.1808a, wagenmaker, overl. vóór 4.4.1898, tr. Maria Christina Lafon, overl. vóór 4.4.1898.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Ignatius, volgt IIIe.
 2. Johannes Hendrikus, volgt IIIf.

IIIa.

Nicolaas Clausman, geb. Woerden 22.8.1831d, broodbakker in Woerden, na 1867 broodbakker in Spich bij Keulen, tr (1) Woerden 22.4.1853d Gerrigje Stokvis, geb. Woerden 12.8.1834d, overl. ald. 12.11.1858d, dr. van Antonie Stokvis, metselaar en Marrigje Wilhelmus, emigreerde 20.9.1867a naar Duitsland, wijzigde zijn naam in Clausmann, tr. (2) na 1867 N.N., tr. (3) vermoedelijk Spich bij Köln Elisabeth Hofmann.
Uit het eerste huwelijk

 1. Anna Elisabeth, geb. Woerden 8.7.1853d, overl. ald. 6.8.1853d.
 2. Catharina Martina, geb. Woerden 17.6.1854d, overl. ald. 31.7.1854d.
 3. Johannes Hendrikus, geb. Woerden 28.7.1855d, overl. ald. 21.8.1855d.
 4. Anna Martina, geb. Woerden 30.9.1856d, overl. ald. 10.2.1857d.
 5. Anna Martina, geb. Woerden 30.9.1857d, overl. Utrecht 2.9.1914d, tr. Woerden 10.5.1881d Anthonius Lambertus van Eijck, geb. Utrecht 24.7.1853p, slager, overl. ald. 21.9.1934p, zn. van Gerardus van Eijck en Naatje Verhoek. Anthonius tr. (2) Utrecht 1.3.1916p Joanna Antonetta Lutters, geb. Venraij 19.2.1861p, overl. Utrecht 3.8.1951p, dr. van Paulus Radbodus Lutters en Mechelina Francisca Beckers.
 6. Martina, geb. Woerden 2.11.1858d, overl. ald. 27.4.1859d.

 7. Uit het tweede huwelijk waarschijnlijk geen kinderen.
   
  Uit het derde huwelijk:

 8. Katharina Clausmann, geb. Spich 14.2.1883s, overl. Tiengen 26.12.1974s, tr. Köln 15.7.1906s Josef Brehm, geb. Köln-Mülheim 5.2.1881s, ingenieur, overl. Kallenhardt 32.8.1954s.
 9. Louise Clausmann, tr. Martin Manz.

IIIb.

Henricus Clausman, geb. Woerden 18.4.1842d, bakkersknecht (in vader's bakkerij), 1e officier van gezondheid (mogelijk bij de strafgevangenis te Woerden), stalhouder en rijtuigverhuurder vanaf 1874, logementhouder 1880-1896, exploitant van een sociëteit in Schiedam 1911-1915, overl. Utrecht 1.8.1920d, tr. Woerden 8.1.1880d Wilhelmina Captein, geb. Bodegraven 15.5.1852d, overl. Utrecht 24.3.1896d, wed. van Cornelis Vreeswijk, logementhouder, dr. van Pieter Captein, bouwman en Cornelia Zijerveld, bouwvrouw.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth Cornelia, geb. Woerden 9.8.1880d, onderwijzeres en kloosterzuster, overl. Roosendaal 19.10.1968p, bleef ongehuwd.
 2. Cornelia Wilhelmina, geb. Woerden 31.1.1882d, overl. Schiedam 28.5.1954p, tr. Woerden 30.5.1905d Adrianus Dominicus Scholte, geb. Schiedam 5.11.1868p, huisschilder, overl. ald. 19.3.1939p, zn. van Bartholomeus Scholte en Henrica Elisabeth Noordijk.
 3. Henrica Cornelia, geb. Woerden 8.1.1883d, overl. Amsterdam 31.5.1937p, tr. Woerden 15.9.1908d Johannes Josephus Maria van Schaik, geb. Diemen 27.3.1876p, koopman in comestibles, overl. Beverwijk 14.2.1962p, zn. van Cornelis van Schaik, koffiehuishouder en Petronella Anna Borghols.
 4. Margaretha Johanna, geb. Woerden 29.2.1884d, overl. Harmelen 5.1.1979p, tr. Schoonhoven 18.11.1924p Laurentieus Cornelius Verroen, geb. Schoonhoven 17.7.1879p, broodbakker, verzekeringsagent, overl. Utrecht 2.12.1956p, zn. van Theodorus Johannes Verroen en Wilhelmina Aletta van Zuijlen.
 5. Catharina Maria, geb. Woerden 24.5.1885d, trad als religieuze toe tot de r.-k. congregatie van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten, ald. geprofest 15.10.1912f, verbleef in het klooster tot aan haar overlijden onder de aangenomen naam Filibertha, overl. Voorschoten 7.8.1976p.
 6. Petrus Henricus, volgt IVa.
 7. Joannes Henricus, geb. Woerden 30.8.1887d, overl. Schiedam 27.2.1914d, bleef ongehuwd.
 8. Adrianus, geb. Woerden 1.11.1888d, overl. Schiedam 19.12.1912d, bleef ongehuwd.
 9. Johanna Sibella Maria, geb. Woerden 31.12.1889d, overl. ald. 10.2.1890d.
 10. Johannes, geb. Woerden 25.1.1891d, overl. ald. 24.3.1891d.
 11. Maria Engelberta, geb. Woerden 9.2.1892d, overl. Utrecht 18.12.1977p, tr. Schiedam 12.1.1921d Paulus Michiel Lutters, geb. Utrecht 12.8.1886d, betonfabrikant, chef de bureau, overl. ald. 24.1.1969p, zn. van Theodor Lutters, betonfabrikant en Gertruda Johanna Crommentuijn.
 12. Engelberta Maria, geb. Woerden 26.5.1893d, overl. ald. 10.6.1953d, bleef ongehuwd.
 13. Joannes, geb. Woerden 9.6.1894d, overl. ald. 17.12.1894d.
 14. Geertruida Wilhelmina, geb. Woerden 10.7.1895d, overl. ald. 3.6.1896d.

IIIc.

Wilhelmus Petrus Clausman, geb. Woerden 1.11.1844d, broodbakker, overl. Vught 3.11.1894d, tr. Woerden 20.11.1869d Dirkje Swildens, geb. Woerden omstr. 1849d, overl. ald. omstr. 1910m, dr. van Jan Swildens, timmerman en Dirkje Blok.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Hillegonda, voorechtelijk geb. Woerden 23.6.1867d, erkend 20.11.1867d.
 2. Joannes Hendricus, volgt IVb.
 3. Johannes Nicolaas, geb. Woerden 13.11.1874d, overl. ald. 5.1.1876d.

IIId.

Johannes Nicolaas Clausman, geb. Woerden 13.5.1849d, vertrekt naar Loenen 15.5.1867a.

IIIe.

Nicolaas Ignatius Clausman, geb. 's-Gravenhage 30.7.1835d, smid, overl. ald. 3.4.1898d, tr. 's-Gravenhage 23.5.1866s Maria Frederika Booghmans, geb. 's-Gravenhage omstr. 1834s, overl. ald. 21.10.1929s, dr. van Hendricus Booghmans en Maria van Hemberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Johannes Lambertus, volgt IVc.
 2. Hendricus Ignatius, volgt IVd.
 3. Maria Christina, geb. 's-Gravenhage 20.4.1873d, overl. ald. 21.10.1939p, bleef ongehuwd.
 4. Johanna Cornelia, geb. 's-Gravenhage 7.5.1877d, overl. ald. 25.7.1947p, tr. 's-Gravenhage 15.6.1898d Johannes van Onselen, geb. 's-Gravenhage 3.6.1878d, kamerbew. Dep. Buitenl. Zaken, overl. ald. 14.2.1943p, zn. van Cornelis Leenderd van Onselen en Veronica Maria Baan.

IIIf.

Johannes Hendricus Clausman, geb. waarsch. 's-Gravenhage omstr. 1840, smid, overl. 17.6.1906s. Verdere gegevens nog onbekend.

IVa.

Petrus Henricus Clausman, geb. Woerden 10.7.1886d, slager (1917), meubelmaker (1921), standbouwer (begin dertiger jaren), stoffeerder (1936), verhuizer (1936), woningontsmetter (1944), overl. Amersfoort 9.1.1966p, tr. Utrecht 30.8.1917d Petronella Mechtilda Lutters, geb. Utrecht 4.10.1887d, overl. Utrecht 7.6.1965p, dr. van Theodor Lutters, betonfabrikant en Gertruda Crommentuijn.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Wilhelmina, geb. Utrecht 30.7.1918d, tr. Utrecht 17.12.1941d Josephus Hendriks, geb. Utrecht 24.3.1918s, machinist, hoofdmachinist bij de Nederlandse Spoorwegen, zoon van Antonius Hendriks, melkslijter, landbouwer en Cornelia van Beek.
 2. Wilhelmina Antonia, geb. Utrecht 19.9.1919d, overl. ald. 23.6.1946d, bleef ongehuwd, haar enig, natuurlijk kind Maria Clausman, geb. Utrecht 23.3.1946s, niet erkende dr. van Lenard Paquette, geb. Winnipeg, Ontario, Canada 10.5.1906m, tr. Utrecht 25.10.1967s Cornelis Yperlaan, geb. Utrecht 4.5.1944s, zn. van Hendrik Yperlaan en Judith van Schelt.
 3. Cornelia Petronella, geb. Utrecht 8.10.1920d, bleef ongehuwd.
 4. Petronella Johanna, geb. Utrecht 18.1.1922d, tr. ald. 26.11.1958d Hendrikus Johannes ter Beek, geb. IJsselmuiden 8.9.1920s, internationaal vrachtwagenchauffeur, zn. van Gerhardus Johannes ter Beek en Hielkje Kloosterman.
 5. Petrus Henricus, volgt Va.
 6. Theodora Hendrika, geb. Utrecht 8.10.1924d, overl. ald. 5.1.1926d.
 7. Adrianus, volgt Vb.
 8. Margaretha Laurentia, geb. Utrecht 23.1.1928d, tr. ald. 6.2.1957d Adrianus Wilhelmus Jacobus Maria Schulten, geb. Rotterdam 22.10.1929s, vertegenwoordiger, bedrijfsleider fabriek van behangselpapier (vanaf omstr. 1971), zn. van Adrianus Cornelis Gerardus Schulte, brood- en banketbakker en Maria Catharina Antonia Meeuwsen.
 9. Anna Martina Maria, geb. Utrecht 19.5.1929d, overl. Eindhoven 14.2.1982p, tr. Utrecht 13.7.1955p Carolus Maria Stelling, geb. Utrecht 13.5.1928p, banketbakker, exploitant pannekoekenhuis, zn. van Jacobus Johannes Bernardus Stelling, banketbakker en Wilhelmina Catharina Das.
 10. Gerarda Adriana, geb. Utrecht 6.2.1931d, tr. ald. 1.2.1955d Adrianus Leonardus Joseph Sturkenboom, geb. Werkhoven 17.3.1930s, conducteur Nederlandse Spoorwegen, zn. van Wilhelmus Gerardus Anthonius Sturkenboom, melkslijter en Maria Adriana Roeleveld.

IVb.

Joannes Hendricus Clausman, geb. Woerden 30.5.1871d, overl. vóór 1922, tr. Albertine IJsebrand, geb. Amsterdam 4.10.1877p, overl. Hilversum 23.1.1947p, dr. van Christiaan IJsebrand en Maria Femmina Last. Albertine tr. (2) Amsterdam 16.2.1922p Gerrit Challa, geb. Amsterdam 23.7.1869p, overl. Hilversum 12.2.1963p, zn. van Johannes Fredericus Theodorus Challa en Maria Cornelia Brugman.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Femmina, geb. Amsterdam 10.12.1902p, overl. Hilversum 22.4.1982p, tr. (1) Amsterdam 8.9.1927p Dirk Streefkerk, geb. Amsterdam 24.11.1902p, procuratiehouder, overl. ald. 8.6.1974p, zn. van Cornelis Streefkerk en Jannetje Stam, scheidde Amsterdam 23.5.1935p, tr. (2) Amsterdam 3.6.1936p Sikko Dijkstra, geb. Amsterdam 18.9.1892p, garagehouder, overl. Hilversum 24.11.1971p, zn. van Gerben Sikko en Antje Sijbrandij.

IVc.

Nicolaas Johannes Lambertus Clausman, geb. 's-Gravenhage 20.3.1867d, bedrijfsleider, overl. ald. 4.7.1941p, tr. Barendina Rijnders, geb. Utrecht 5.4.1864p, overl. 's-Gravenhage 2.1.1940p.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas Ignatius, volgt Vc.
 2. Hendricus Ignatius, volgt Vd.
 3. Maria Fredrika Barendina, geb. 's-Gravenhage 25.4.1905p, werkte als religieuze in Indonesië, verliest haar Nederlandse nationaliteit, keerde in januari 1973 terug naar Nederland, overl. Maastricht 11.11.1973p.

IVd.

Hendricus Ignatius Clausman, geb. 's-Gravenhage 17.6.1869d, grossier, overl. ald. 21.12.1944p, tr. 's-Gravenhage 29.11.1893d Marie Cathérine Gilson, geb. Roclenge s/Geer (België) 12.6.1871p, overl. 's-Gravenhage 27.8.1940p, dr. van Mathieu Gilson, hoedenmaker en Marie Cathérine Frenay. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Va.

Petrus Henricus Clausman, geb. Utrecht 30.6.1923d, accountant, tr. Utrecht 3.4.1946d Christina Aletta Maria Anthonia van Eeden, geb. Utrecht 11.5.1923d, dr. van Petrus Wilhelmus Joseph van Eeden, inspecteur levensverzekeringsmaatschappij en Johanna Catharina Blaas.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Hyronimus Maria Antonius, volgt VI.
 2. Petronella Mechelina Maria Anthonia, geb. Maartensdijk (U) 5.5.1949f, tr. Utrecht 18.6.1971d en scheidde Utrecht 2.7.1984d Antonius Wilhelmus Waltherus Maria Biegstraaten, geb. Leiden 18.6.1947s, systeemanalist, beheerder hardware computerafdeling van de THS de Delft, zn. van Petrus Franciscus Stephanus Biegstraaten, correspondent en Maria Wilhelmina Roeters.
 3. Maria Suzanna Eva Anthonia, geb. Maartensdijk (U) 4.9.1950p, overl. Utrecht 9.4.1963d.
 4. Johanna Eleonora Maria Antonia, geb. Maartensdijk (U) 23.9.1952f, tr. Utrecht 5.9.1974d drs. Theodorus Franciscus Joseph van Grunsven, geb. Oss 11.5.1949m, sterrekundige (1974), systeemanalist en systeemontwerper bij Computerservicebedrijf, dochter van de Nederlandse Spoorwegen (1978), leidinggevende funktie bij zelfde bedrijf (1986), zn. van Jacques Willem van Grunsven, ambtenaar ter secretarie en Mathilda Maria Schuurmans.
 5. Christine Margaretha Maria Antonia, geb. Utrecht 29.3.1957d, tr. Mijdrecht 9.5.1984s Arnoldus Matthaeus Zaal, geb. Mijdrecht 16.9.1951m, administrateur, zn. van Wilhelmus Zaal, werknemer teerbedrijf en Philomena Maria Theodora Heijman.

Vb.

Adrianus Clausman, geb. Utrecht 2.4.1926d, weg- en waterbouwkundige, tr. Helmond 27.7.1962s Johanna Josephina Mulder, geb. Helmond 13.6.1939p, dr. van Hendrikus Johannes Antonius Mulder, leraar boekhouden en Maria Johanna Josephina de Kimpe.
Uit dit huwelijk:

 1. Ivette Maria Petronella, geb. Venraij 6.5.1963s.
 2. Birgita Johanna Maria, geb. Vlijmen 1.11.1964s.

Vc.

Johannes Nicolaas Ignatius Clausman, geb. 's-Gravenhage 8.10.1894d, stoker-olieman bij de Koninklijke Marine van 27.2.1914 tot 8.10.1934s, emigreerde na zijn eervol ontslag uit dienst (1934) naar Zuid-Afrika, was gehuwd met een indonesische vrouw.

Vd.

Hendricus Ignatius Clausman, geb. 's-Gravenhage 5.1.1901p, kruidenier, overl. ald. 11.4.1944p, tr. 's-Gravenhage 13.5.1925p Sophia Theodora Schäpers, geb. Buer (Duitsland) 16.3.1898p.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

VI.

drs. Petrus Hyronimus Maria Antonius Clausman, geb. Maartensdijk (U) 29.12.1947f, bioloog, doctoraal biologie Rijksuniversiteit Utrecht 3.11.1975m,.

VII.

Peter Michiel Clausman, geb. Utrecht 18.5.1980d, rk ged. Utrecht 10.4.1988m.